Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Hadits Ahad

Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Hadits Ahad

Soal: Kita ketahui bahwa Hizb berpendapat bahwa hadits ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah ‘aqidah namun para ‘ulama salaf pun berselisih pendapat mengenai perkara ini, yang senada dengan pendapat Hizb diantaranya Imam Abu Hamid al-Ghazali dan yang menentangnya –salah satunya– Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany. Yang ingin ana cermati dalam masalah ini yaitu apakah … Read more

Pendapat Dan Sikap Para Sahabat, Sahalafusholeh Serta Ulama Terhadap Khabar Ahad Dalam Masalah Aqidah

Pendapat Dan Sikap Para Sahabat, Sahalafusholeh Serta Ulama Terhadap Khabar Ahad Dalam Masalah Aqidah

Masalah khabar ahad dalam akidah menjadi polemik tersendiri bagi umat Islam. Sebagian membolehkan berhujjah dalam masalah akidah dengan hadist ahad, sebagian berpendapat bahwa dalam masalah aqidah harus dibangun dari sumber yang mencapai derajat yakin, dan hadist ahad tidak mencapai derajat yakin. Sebagai muslim, kita dituntut untuk mengambil pendapat Islami yang akan diadopsi. Semoga tulisan ini … Read more