Harta Riba Pasca Berdirinya al-Khilafah

Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Pertanyaan dari buku Ajihazah al-Hukmi wa al-Idârah berkaitan dengan harta riba pasca berdirinya daulah al-Khilafah dengan memberi modalnya saja kepada pemiliknya… Pertanyaannya: apa yang akan …

Klik Membaca