Bagaimana Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Syiah?

Inilah Hukum Berobat Dengan Makan Cacing dalam Islam

Pertanyaan : Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir terhadap Syiah? Apakah mereka kafir, sesat ataukah ia merupakan madzhab yang dibolehkan untuk beribadah dengannya? Jawaban : Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Syi’ah Itsnaa ‘Asyariyyah, Menurut Jubir HT Libanon. Seorang peneliti yang bermaksud menyusun sebuah makalah tentang pendirian Hizbut Tahrir terhadap Syi’ah, yang kemudian hendak dipresentasikannya dalam sebuah seminar di Kota … Read moreBagaimana Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Syiah?