Bolehkah Saudara Ipar Tinggal Serumah dengan Berpakaian Mihnah? Qawl Jadid Hizbut Tahrir

Adakah Zakat Profesi dalam Islam? (Kritik & Pendapat yang Lebih Kuat)

Soal: Dalam Soal-Jawab yang telah dipublikasikan sebelumnya, telah dinyatakan kebolehan saudara ipar tinggal serumah dengan berpakaian mihnah, sementara dalam Kitab An-Nizham al-Ijtima’i yang terbaru tidak dibolehkan. Mana pendapat yang lebih rajih (kuat)? Jawab: Setelah kita membandingkan penjelasan dalam Soal-Jawab sebelumnya dengan penjelasan yang dituangkan dalam KitabAn-Nihzam al-Ijtima’i yang terbaru, edisi Muktamadah, memang ada perbedaan. Namun, perlu dicatat, keduanya sama-sama merupakan hukum syariah … Read moreBolehkah Saudara Ipar Tinggal Serumah dengan Berpakaian Mihnah? Qawl Jadid Hizbut Tahrir