Pewarisan Dzawu al-Arham, Apa Maksudnya?

Pembaca Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Seringkali ketika seseorang meninggal masih meninggalkan sengketa ditengah sanak keluarganya. Misalnya tentang warisan. Untuk itu, Islam mempunyai pedoman yang adil untuk menyelesaikannya. Berikut soal-jawab permasalahan …

Klik Membaca