Zakat Barang Perdagangan

Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah memuliakan Anda dengan Islam dan memuliakan Islam melalui tangan Anda. Saya berdoa kepada Allah agar menjadi bagian dari orang yang membaiat Anda dengan khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya punya pertanyaan tentang zakat, zakat barang dagangan atau zakat harta. … Read moreZakat Barang Perdagangan

Nishab Zakat

Pertanyaan: Di dalam kitab al-Amwal halaman 158 dinyatakan sebagai berikut: (Adapun jika nishab emas atau perak telah terpenuhi sejak awal haul, dan terjadi penambahan selama haul, maka jika pertambahannya dari perdagangan; pertambahan itu ditambahkan pada harta pokok, dan haul harta tambahan itu dianggap sama dengan haul harta pokok. Sebab pertambahannya berasal dari pertumbuhan harta tersebut … Read moreNishab Zakat

Adakah Zakat Profesi dalam Islam? (Kritik & Pendapat yang Lebih Kuat)

Zakat profesi dalam Islam banyak dilakukan oleh masyarakat. Meskipun terjadi perbedaan pendapat soal status hukum fikih Islam zakat profesi, namun tidak selayaknya kita tidak berupaya mencari pendapat yang lebih kuat dari pendapat islami yang ada. Pada artikel ini, akan dibahas mengenai hukum syari zakat profesi dalam Islam. Artikel berjudul asli “Adakah Zakat Profesi dalam Islam?” … Read moreAdakah Zakat Profesi dalam Islam? (Kritik & Pendapat yang Lebih Kuat)

Cara Menghitung Zakat Perdagangan Dalam Islam Dengan Mudah

Dunia bisnis merupakan salah satu aspek yang tidak luput dari aturan Islam. Karena memang Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal perdagangan. Dalam Islam, ada syariat mengenai zakat perdagangan. Jika Anda belum mengetahui cara menghitung zakat perdagangan. Artikel dengan judul asli “Menghitung Zakat Perdagangan” ini cocok dibaca hingga tuntas. =================== Tanya : Ustadz, … Read moreCara Menghitung Zakat Perdagangan Dalam Islam Dengan Mudah